MENCIONS LEGALS

Avís Legal

 

INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, "LSSICE"), a continuació oferim la informació general del lloc web: https://www.evopack.net/ca/

 

Responsable del lloc:

EVOPACK Solutions S.L. (d'ara endavant EVOPACK)

NIF B62410204

C/ Mallorca 272-276, 5º-3ª

08037 Barcelona

Tel 932155872

info@evopack.net

 

OBJECTE DE LES CONDICIONS D'ÚS

Les presents Condicions d'Ús (d'ara endavant les Condicions) tenen per objecte regular l'accés, la navegació i l'ús del lloc web https://www.evopack.net/ca/ L'accés i la navegació per part de l'usuari implica l'acceptació de la totalitat de les condicions previstes, juntament amb el que s'estableix a la Política de Privadesa i Política de Cookies.

 

USUARI

Té la consideració d'Usuari la persona que accedeixi, navegui i utilitzi el lloc web, i els continguts allotjats en el mateix. L'Usuari s'obliga en la seva navegació a seguir el que està establert per la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels continguts d'EVOPACK i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

 

CONDICIONS D'ÚS

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre cap informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació.

VII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars de la Pàgina Web o a tercers.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne als titulars del lloc web davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui haver de suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, el titular del lloc web dret a sol·licitar la indemnització pels danys i perjudicis que correspongui.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

El Titular del lloc no assumeix cap responsabilitat sobre l'actualització del lloc web per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l'Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre qualsevol decisió relacionada amb qualsevol producte o contingut descrit en aquesta Plataforma.

L'accés de l'Usuari al servei no implica per al Titular l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.

EVOPACK no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts.

El Titular no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que sorgeixin de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts que es poden consultar a EVOPACK, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual dels titulars del lloc web, sense que puguin entendre's cedits als visitants cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

 

NAVEGACIÓ, COOKIES I POLÍTICA DE COOKIES

Us informem que la Política de Cookies d'EVOPACK està a la vostra disposició a https://www.evopack.net/ca/cookies/. Per donar compliment a la vigent normativa aplicable en matèria de cookies, autoritzeu de forma expressa la referida política si continueu amb la navegació en aquest lloc web.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes Condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El Titular del lloc i l'Usuari podran sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions als Jutjats i Tribunals del domicili del Titular, llevat que legalment s'estableixi el contrari.