Ampolles de plástic PET

Envasos pet fabricats amb tereftalat de polietilè. Excel·lent estètica, brillantor i transparència: el Pet permet obtenir envasos amb una claredat similar a la del vidre. El material PET PET (o PETE, PETP, PETP) és una abreviatura de polietilè d'tereftalat, un polímer termoplàstic que pertany al grup dels polièsters. És un material que principalment s'utilitza en la fabricació de roba i envasos. El PET es fabrica mitjançant l'esterificació d'àcid tereftàlic i etilenglicol, el seu codi de reciclatge és el número 1. Producció d'ampolles de PET El procés de producció d'ampolles de PET comença amb el material de PET en brut a través d'un procés de producció denominat «procés d'estirament i bufat per injecció», també anomenat ISBM (per les seves sigles en anglès), que s'utilitza per fabricar envasos per bufat com ampolles i recipients. El procés d'estirament i bufat per injecció es pot subdividir en dos processos denominats «d'una etapa» (o etapa de cicle d'escalfament) i «de dues etapes» (etapa de cicle de refredament).

<p>Envasos pet fabricats amb tereftalat de polietil&egrave;. Excel&middot;lent est&egrave;tica, brillantor i transpar&egrave;ncia: el Pet permet obtenir envasos amb una claredat similar a la del vidre. El material PET PET (o PETE, PETP, PETP) &eacute;s una abreviatura de polietil&egrave; d&#39;tereftalat, un pol&iacute;mer termopl&agrave;stic que pertany al grup dels poli&egrave;sters. &Eacute;s un ...

Excel·lent estètica, lluentor i transparència: el Pet permet obtenir envasos amb una claredat similar a la del cristall. Envàs irrompible: resistència mecànica a la compressió i a les caigudes. Bones propietats barrera i de compatibilitat farmacològica. Perfecta estanqueïtat d'aromes. Menor pes dels envasos. Apte per a la coloració i decoració. Material: Tereftalat de polietilè.

ESCULL UN MODEL

Ampolles de plástic PET

Codi: 92197

Dimensions: 45,5x98 mm mm

Tara: 0,013 Kg

Capacitat: 0,1 L

Ud/pallet: 4760

Més informació

Ampolles de plástic PET

Codi: 92594

Dimensions: 38,2x123,8 mm mm

Tara: 0,011 Kg

Capacitat: 0,1 L

Ud/pallet: 5440

Més informació

Ampolles de plástic PET

Codi: 92002

Dimensions: 48x115 mm

Tara: 0,018 Kg

Capacitat: 0,125 L

Ud/pallet: 4600

Més informació

Ampolles de plástic PET

Codi: 92592

Dimensions: 43x135,5 mm

Tara: 0,02 Kg

Capacitat: 0,15 L

Ud/pallet: 6282

Més informació

Ampolles de plástic PET

Codi: 92593

Dimensions: 47x147,3 mm

Tara: 0,021 Kg

Capacitat: 0,2 L

Ud/pallet: 2688

Més informació

Ampolles de plástic PET

Codi: 92126

Dimensions: 62,5x129 mm

Tara: 0,024 Kg

Capacitat: 0,25 L

Ud/pallet: 1920

Més informació

Ampolles de plástic PET

Codi: 92181

Dimensions: 70x179 mm

Tara: 0,0315 Kg

Capacitat: 0,5 L

Ud/pallet: 1248

Més informació

Ampolles de plástic PET

Codi: 91794

Dimensions: 80,3x252 mm mm

Tara: 0,0435 Kg

Capacitat: 1,0 L

Ud/pallet: 1386

Més informació