PRIVACIDAD

Politiques de privacitat

ANEX 2 - POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Per a EVOPACK Solutions S.L (d'ara endavant EVOPACK) és molt important garantir el tractament de les dades personals dels interessats en els productes i serveis que oferim, i complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Volem oferir-te tota la informació necessària d'una manera transparent i senzilla, per la qual cosa et recomanem llegir tranquil·lament aquesta política de privacitat, i així poder conèixer i entendre els tractaments de dades que executem.

El nostre màxim compromís és la confidencialitat i seguretat de les teves dades, de manera que ens esforcem dia a dia en millorar els nostres processos de tractament de dades personals.

La política de privacitat pot ser modificada per decisió unilateral d'EVOPACK, per la qual cosa es recomana la seva consulta de manera regular.

Si tens qualsevol dubte relatiu al tractament de les teves dades personals, no dubtis en contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic: info@evopack.net

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Els tractaments de dades personals d'EVOPACK els assumeix la següent mercantil en qualitat de responsable de tractament de dades personals:

EVOPACK Solutions S.L.

NIF B62410204

C/ Mallorca 272-276, 5º-3ª

08037 Barcelona

Tel 932155872

info@evopack.net

 

Què fem amb les teves dades personals?

A continuació, t'informem de les finalitats per a les quals tractem les teves dades personals, i que, sense ser una relació exhaustiva, es poden concretar en:

1.Atenció a interessats o consultes sobre els productes propis i per a la comercialització d'EVOPACK.

2.Gestió de la relació contractual amb els clients d'EVOPACK: gestió econòmica, facturació i administració.

3.Gestió i seguiment per a enviament de comunicacions de caràcter comercial, informatiu o serveis que puguin ser d'interès pels interessats.

 

Quines dades personals recopilem?

Les dades que recopilem són les estrictament necessàries per a la realització de les finalitats descrites anteriorment i que es poden concretar amb:

1.Dades identificatives necessàries per establir la relació contractual, com ara nom i cognoms, NIF i altres dades fiscals.

2.Dades identificatives per a poder comunicar-nos, com ara telèfon, correu electrònic.

 

Quan ens proporciones la teva informació, et compromets a què la informació i les dades que facilites són exactes i veraces i no contenen errors.

Recorda que és molt important que ens comuniquis, el més aviat possible, possibles modificacions i/o rectificacions de les teves dades de caràcter personal al correu electrònic info@evopack.net.

 

Quina és la base jurídica pel tractament de les teves dades?

Les bases jurídiques que habiliten el tractament de les teves dades personals en relació amb les finalitats descrites anteriorment són:

Interessats en els serveis d'EVOPACK: la base de legitimació per al tractament de dades de contactes interessats és el consentiment exprés i inequívoc atorgat pels mateixos.

Clients d'EVOPACK: la base de legitimació és la relació contractual que es formalitza amb les operacions de venda de productes d'EVOPACK.

 

A qui comuniquem les teves dades personals?

No cedirem les teves dades a tercers, llevat que sigui necessari per a complir amb un requeriment legal.

 

Realitzem transferències internacionals de les teves dades?

No realitzarem transferències internacionals de les teves dades personals per cap de les finalitats indicades.

 

Durant quant de temps conservem les teves dades?

Depenent de cadascuna de les finalitats de tractament que fem de les teves dades, conservem les dades en relació amb els terminis de conservació marcats en la normativa vigent d'aplicació, i fins que revocis el teu consentiment si escau.

T'informem que les teves dades es conservaran bloquejades al finalitzar el tractament a què es destinen i durant els terminis de prescripció d'obligacions definits per a cada finalitat del tractament indicades.

 

Quins són els teus drets com a interessat?

Des d'EVOPACK volem garantir plenament l'exercici dels drets que disposis en virtut del RGPD. En aquest sentit, t'informem que disposes dels següents drets:

Dret d'accés a les teves dades personals: per conèixer quines dades personals tractem i les operacions de tractament que duem a terme.

Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.

Dret de supressió de les teves dades personals: quan això sigui possible i sense perjudici del bloqueig de la informació amb reserva legal.

Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan la exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-les bloquejades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d'oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim, deixarà de tractar les teves dades llevat que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les teves dades.

Pots exercir qualsevol dels drets quan creguis oportú i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a info@evopack.net, indicant el dret que desitges exercir i les teves dades identificatives.

També t'informem que tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideres que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les teves dades personals.