Envasos multicapa COEX homologats per a líquids perillosos

Els envasos en coextrusió multicapa amb capa barrera EVOH o Poliamida són la solució més apropiada per emmagatzemar productes fitosanitaris com pesticides, fertilitzants, fungicides, etc, ja que asseguren una resistència que evita la migració del producte i impedeixen la penetració de l'oxigen.

<p>Els envasos en coextrusi&oacute; multicapa amb capa barrera EVOH o Poliamida s&oacute;n la soluci&oacute; m&eacute;s apropiada per emmagatzemar productes fitosanitaris com pesticides, fertilitzants, fungicides, etc, ja que asseguren una resist&egrave;ncia que evita la migraci&oacute; del producte i impedeixen la penetraci&oacute; de l&#39;oxigen.</p>

Envasos fabricats per coextrusió fins a 6 capes, sent una de elles una capa barrera, Poliamida o EVOH, que permeten: .- Evitar la migració del producte. .- Resistir als dissolvents i gasos. .- Impedir la penetració de l'oxigen. .- Assegurar la continuïtat de la barrera arreu de l'envàs. Adequats per envasar fitosanitaris, vernissos, productes químics orgànics, etc. Aquests envasos estan homologats per al transport de mercaderies perilloses segons la reglamentació de l'ONU. Gran varietat de gamma en capacitats i models. Des de 0,25 l a 5L i de 4 a 6 capes.

ESCULL UN MODEL

Envasos multicapa COEX homologats per a líquids perillosos

Codi: 12065

Dimensions: 63x133 mm

Tara: 0,03 Kg

Capacitat: 0,25 L

Ud/pallet: 1000

Més informació

Envasos multicapa COEX homologats per a líquids perillosos

Codi: 12200

Dimensions: 69x189 mm

Tara: 0,05 Kg

Capacitat: 0,5 L

Ud/pallet: 2684

Més informació

Envasos multicapa COEX homologats per a líquids perillosos

Codi: 12106

Dimensions: 88,5x240 mm

Tara: 0,09 Kg

Capacitat: 1,0 L

Ud/pallet: 880

Més informació

Envasos multicapa COEX homologats per a líquids perillosos

Codi: 12146

Dimensions: mm

Capacitat: 1,0 L

Ud/pallet: 880

Més informació

Envasos multicapa COEX homologats per a líquids perillosos

Codi: 12109

Dimensions: 136x191x285 mm

Tara: 0,26 Kg

Capacitat: 5,0 L

Ud/pallet: 315

Més informació