Senyalització i balissament

La llarga experiència dels promotors de l'empresa en la transformació de plàstics d'alta qualitat per a ús a la intempèrie i la creativitat dels dissenyadors de EVOPACK va donar com a fruit la formació d'un catàleg de nous articles d'abalisament fabricats per procediments moderns, amb prestacions i característiques noves i molt adequats per a les modernes vies de circulació europees ia les exigències dels nous gestors de carreteres d'Espanya.

Senyals i balises per a obres públiques i esdeveniments. Disponibilitat de balises, barreres New Jersey i tanques de plàstic. Màxima capacitat en el transport. Alta qualitat dels materials utilitzats.

Balisses i Fites H-75 flexibles

Balisses i Fites H-75 flexibles

Fites flexibles amb dues bandes reflectants perimetrals amb els seus extrems fixats mecànicament asseguren una òptima permanència del film. Aquest es troba disponible en nivells 1 o 2, a elecció.
Tanques de plàstic pvc

Tanques de plàstic pvc

Les tanques de plàstic són molt més lleugeres que les típiques de ferro. No necessiten ser pintades i aguanten molt bé la intempèrie. Fabricades per poder estar a l&...